Uw consulent:

Hetty van Ravenstein
Regioconsulent

Gastouderland Brabant Zuid-Oost

Gastouderland Brabant Zuid-Oost werkt alleen met geregistreerde gastouders:

Gastouders

Klachten

Gastouderland Brabant Zuid-Oost staat voor kwaliteit, maar het kan voorkomen dat u als ouder of gastouder een opmerking of een klacht heeft. Gastouderland Brabant Zuid-Oost wil graag opmerkingen en klachten van ouders en gastouders horen, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Klachten geven vaak de zwakke plekken in de organisatie aan en zijn informatie om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en/of te verbeteren. In het Interne klachtenreglement Gastouderland Brabant Zuid-Oost kunt u lezen wat u kunt doen als u een opmerking of een klacht heeft. 

Externe Klachtenregeling

Oudercommissie

Notulen

Sociale Kaart Brabant-Zuidoost

Sociale Kaart Brabant-Zuidoost

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan